اهميت و جايگاه منحصر به فرد نيروی انسانی در موقعيت رقابتی هر سازمان ، هر شركتی را بر آن می دارد تا به نيروی انسانی به عنوان با ارزش ترين سرمايه سازمانی نگاه كند.

در صورتی كه در هر كدام از زمینه ها و تخصص های نام برده شده تمايل به همكاری با شركت سانی پرواز پارس را داريد لطفا پس از تكميل فرم ذیل ، منتظر تماس اين شركت جهت مراحل بعدی و مصاحبه باشيد.

زمینه های شغلی موردنیاز : تور داخلی ، تورخارجی ، IT و کارآموز

لطفا صبر کنید